Administrare juridică

 • asistență juridică la înființarea asociației;
 • servicii de înregistrare a condominiului (bunurilor imobile);
 • recomandări cu privire la ajustarea activității Asociației la cadrul legal în vigoare;
 • elaborarea regulamentelor de ordin intern; de modificare a actelor de constituire și eventualelor înregistrări în registrele de publicitate;
 • organizarea Adunărilor Generale a membrilor Asociației, conform cerințelor legislaţiei în vigoare;
 • conlucrarea cu Consiliul de Administraţie;
 • înregistrarea și soluționarea reclamațiilor proprietarilor, cu privire la administrarea condominiului;
 • medierea conflictelor apărute în condominiu;
 • consultarea Asociației privind posibilitatea de a obține subvenții guvernamentale și non-guvernamentale, în vederea îmbunătățirii eficienței energetice al blocului;
 • consultarea proprietarilor privind posibilitatea de a obține subvenții/compensații la plata serviciilor publice;
 • întocmirea somaţiilor de plată către restanţieri;
 • întocmirea dosarelor în vederea acţionării în instanţă a restanţierilor;
 • reprezentarea Asociaţiei în instanţele de judecată, în fața instituțiilor publice și private legate de administrarea Asociației și condominiului;
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]