Administrare financiară

Activitatea de administrare financiară este susţinută de persoane cu studii superioare, contabili și auditori atestați, cu experiență în activitatea de administrare imobile.

Ne ocupăm de tot ce înseamnă evidenţa documentelor contabile și activităților financiare ale asociaţiei dumneavoastră, conform reglementărilor legale, și anume:

Include:

 • servicii de contabilitate;
 • servicii de intermediar la decontări;
 • servicii de cenzorat și audit.
 • organizarea și conducerea evidenței financiar-contabilă;
 • întocmirea rapoartelor si depunerea declaratiior, inclusiv efectuarea operaţiunilor financiar-bancare;
 • servicii de intermediar la decontări, evidența proprietarilor, monitorizarea achitărilor, eliberarea documentelor de plată şi a certificatelor confirmative;
 • evidența consumurilor și achitări cu furnizorii/prestatorii de servicii publice;
 • colectarea și prelucrarea datelor contoarelor comune și/sau individuale, după caz, în vederea calculului și facturării lunare totală pe Asociație și/sau individuală pe proprietari, după caz;
 • organizarea online a plăților serviciilor publice și evidenței consumurilor;
  evidența registrului de fond de rezervă și fond de reparații;
 • calculul contribuțiilor, repartizarea cheltuielilor comune, calculul penalitatilor aplicate și evidența încasărilor, în strictă conformitate cu legislația în vigoare și Hotărîrile Asociației;
 • servicii de cenzorat și audit activității financiar-contabile a Asociației.
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]