Administrare condominiu

  • administrarea transparentă și profesionistă a complexului de bunuri imobile în condominiu;
  •  evidența documentaţiei tehnice;
  • semnarea și monitorizarea contractelor cu furnizorii/prestatorii de servicii publice (S.A. “Apă-Canal” Chişinău, Î.C.S. “Red Union Fenosa” S.A., deservirea tehnica lift, Regia Autosalubritate, sistemului interfonic, antidiciar, ș.a), în cazul imposibilității tehnice contractării individuale, inclusiv altor contracte economice, în scopul asigurării condominiului cu servicii publice;
  • efectuarea reviziei tehnice a blocurilor locative şi, în temeiul datelor reviziei, întocmirea listei lucrărilor necesare pentru reparaţia blocului locativ, elementelor constructive, reţelelor și sistemelor inginerești;
  •  înfăptuirea acţiunilor ce ţin de protecţia muncii şi tehnica securităţii;
  •  pregătirea blocurilor locative pentru exploatare în sezonul de încălzire;
  •  organizarea Adunărilor Generale și ședințelor Consiliului de administrare la Asociației;
  • evidența și executarea Hotărîrilor, potrivit legislaţiei în vigoare;
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]